Tennis elleboog

De tennis elleboog ook wel genoemd epicondylitis lateralis is een irritatie van de spieren, pezen en of aanhechting van polsstrekkers. Met tennis komt er tijdens de backhandbeweging zodanig veel spanning op te staan dat er klachten kunnen ontstaan. Ook mensen die niet aan tennis doen kunnen soortgelijke klachten ontwikkelen. Vaak is de oorzaak dan een langdurig repeterende beweging van de pols.

Een tennis elleboog geeft pijnklachten aan de buitenste botknobbel van de elleboog, de laterale epicondyl. Hier hechten de pezen aan op het bot.

De tennis elleboog kan verdeeld worden in 5 types:

-Type 1: irritatie van de aanhechting van de m. carpi radialis longus
-Type 2: irritatie van het botvlies bij de aanhechting m. carpi radialis brevis
-Type 3: irritatie van de pees van m. carpi radialis brevis.
-Type 4: irritatie van de spier zelf, m. carpi radialis brevis
-Type 5: irritatie van het botvlies bij de aanhechting van de m. extensorum digitorum

Fysiotherapie kan verlichting geven. Onder andere middels massage, mobilisatie en of manipulatietechnieken kan de beweeglijkheid van arm verbeteren. Daarnaast worden er specifieke oefeningen gedaan om de belastbaarheid van het aangedane weefsel te vergroten.