Manuele Therapie

Manuele therapie is een erkend fysiotherapeutisch specialisme dat zich richt op het onderzoeken en behandelen van cliënten met klachten aan het bewegingsapparaat die zich uiten in het neuromusculoskeletale domein die samenhangen met beperkingen in activiteiten en participatie. Het manueeltherapeutisch beroepsdomein omvat complexe gezondheidsproblemen van neuromusculoskeletale -aard waarin de wervelkolom en/of extremiteiten een centrale rol spelen. Manipulatie en mobilisatie zijn specifieke manueeltherapeutische interventies.

Eenvoudiger verwoord: Een Manueel Therapeut is een gespecialiseerd fysiotherapeut die na de opleiding fysiotherapie nog een 3 jaar durende Master heeft gevolgd. De MT heeft hierdoor meer kennis en vaardigheden dan de algemeen fysiotherapeut.

Beroepsdomein

Het manueeltherapeutisch beroepsdomein bestaat uit gezondheidsproblemen waarvoor wetenschappelijke evidentie bestaat voor de effectiviteit van het manueeltherapeutische handelen of waarvoor die wetenschappelijke evidentie niet of nauwelijks voorhanden is, maar waarover wel brede (expert)consensus bestaat in de beroepsgroep (clinical evidence).Het manueeltherapeutisch beroepsdomein is qua diagnostiek relatief breed, met name voor het vaststellen van de complexiteit van het gezondheidsprobleem en daaraan gekoppeld de indicatie voor specifiek manueeltherapeutische interventies en evaluaties. Het domein is daarentegen relatief smal qua interventies. Manipulatie en mobilisatie zijn specifieke manueeltherapeutische interventies. De evaluatie van de effecten van de interventies bij cliënten met complexe problematiek behoort tot het domein van de manuele therapie. Overwegingen van doelmatigheid van zorg spelen hierin een doorslaggevende rol.

Eenvoudiger verwoord: De Manueel Therapeut baseert de therapie op basis van de laatste wetenschappelijke bewijskracht. Daarnaast kan de Manueel Therapeut gewricht manipuleren (“kraken”) wat regelmatig wordt toegepast in bijvoorbeeld de rug of nek. Deze technieken worden alleen toegepast als deze veilig zijn en effectief zijn voor het probleem van de patiënt.